SİYASET
Giriş Tarihi : 26-01-2023 20:01

"Antalya Serbest Bölge ihracatta başarıdan başarıya koşuyor"

İhracata dönük yatırım ve üretimi teşvik etmek amacıyla kurulan serbest bölgelerin; organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleri benzeri planlı yatırım alanları olduğunu ifade eden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Antalya Serbest Bölgesinin başarısına dikkat çekerek "Bir örnek verecek olursak; Antalya Serbest Bölgesi ülkemizin ilk kurulan serbest bölgelerden biri olma özelliği taşımakta olup, 14 Kasım 1987 tarihinde faaliyete başlamış ve günümüze kadar 6 milyar 476 milyon 669 bin 803 dolar ihracat yapmış olup, bu rakam sadece 2022 yılında ise 528 milyon 685 bin 630 dolar seviyesinde olmuştur" dedi.

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, 1985 yılından bugüne değin başarıyla uygulanmakta olan serbest bölge modelinin zafiyete uğramaması adına, doğalgaz altyapının işleticiler tarafından yapılması uygulamasına devam edilmesinin serbest bölgelerimiz açısından önemli bir düzenleme olacağını ifade etti. TBMM Genel Kurulunda görüşülmekte olan “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 640 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin” tümü üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz alan Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan şunları söyledi:

SERBEST BOLGELERİN ÖNEMİ

"Malumunuz olduğu üzere, serbest bölgeler hazır alt yapı imkânları, muhtelif yatırım ve faaliyet teşvikleri ile 35 yıllık uygulama tecrübesi ışığında, ülkemize yatırım çekilmesi ve özellikle ülkemiz ihracatının artırılması noktasında önemli politika araçlarından biridir. Ülkemizde aktif olarak faaliyet gösteren 19 serbest bölgede, 530’u yabancı olmak üzere 2.050 firma faaliyet göstermekte ve 90 binin üzerinde çalışana istihdam sağlanmaktadır. 2022 yılı sonu itibariyle serbest bölgelerin yurt dışına ihracatı, bir önceki yıla göre %17 oranında artarak 11,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bir örnek verecek olursak; Antalya Serbest Bölgesi ülkemizin ilk kurulan Serbest Bölgelerden biri olma özelliği taşımakta olup, 14 Kasım 1987 tarihinde faaliyete başlamış ve günümüze kadar 6 milyar 476 milyon 669 bin 803 dolar ihracat yapmış olup, bu rakam sadece 2022 yılında ise 528 milyon 685 bin 630 dolar seviyesinde olmuştur. İhracata dönük yatırım ve üretimi teşvik etmek amacıyla kurulan serbest bölgeler; organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleri benzeri planlı yatırım alanlarıdır.

ALTYAPI MALİYETLERİNİN EN ASGARİ SEVİYEYE İNDİRİLMESİ AMAÇLANMAKTADIR

Doğal gaz, elektrik, su, haberleşme, yol, sosyal tesisler gibi altyapı yatırımlarının tek elden ve süratle yapıldığı serbest bölgelerde, altyapı maliyetlerinin mümkün olan en asgari seviyeye indirilmesi amaçlanmaktadır. Organize Sanayi Bölgeleri ve Endüstri Bölgelerindeki altyapılar da bu yaklaşım çerçevesinde, OSB tüzel kişiliği veya endüstri bölgesi yönetici şirketi tarafından yapılmaktadır.

Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nda bölge içi doğal gaz şebekesi yatırımı ile bölge içinde doğal gaz satışının OSB tüzel kişiliği sorumluluğunda olduğu; OSB’nin izni olmaksızın doğal gazın başka bir kaynaktan satın alınmayacağına ilişkin düzenlenme bulunmaktadır. 20 Ekim 2022 tarihli ve 7419 sayılı Kanun ile Endüstri Bölgeleri Kanununa eklenen hüküm ile aynı yetki ve sorumlulukların, Endüstri Bölgeleri’nde yönetici şirketin uhdesinde olduğu düzenlenmiştir. Buna karşın, Ticaret Bakanlığı ile akdettikleri işletme sözleşmeleri gereğince, bölge dışında bağlantı hattı ve bölge içi doğal gaz şebekesi yatırımı yaparak, bölge girişinde dağıtım şirketinden satın aldığı doğal gazı bölge kullanıcılarına ulaştıran serbest bölge işleticilerinin bu faaliyetlerine ilişkin bir düzenleme Serbest Bölgeler Kanunu’nda mevcut değildir.

YASAL ZEMİNE OTURTULMASI AMAÇLANMAKTADIR

Görüşmekte olduğumuz kanun ile serbest bölge işleticilerinin fiilen yapmakta oldukları doğalgaz yatırımı ve bölge içi doğalgaz dağıtım faaliyetlerinin yasal zemine oturtulması amaçlanmaktadır. 1985 yılından bugüne değin başarıyla uygulanmakta olan serbest bölge modelinin zafiyete uğramaması adına, doğal gaz altyapının işleticiler tarafından yapılması uygulamasına devam edilmesinin serbest bölgelerimiz açısından önemli bir düzenleme olacaktır. Mevcut kanun gereği ödenmeyen oda ve borsa aidatları için yasal takip işlemi gerçekleştirilmesi zorunlu bulunmaktadır. Bu alacakların zamanaşımına uğraması ise oda ve borsa organ üyelerinin hukuki sorumluluğunu doğurmaktadır. Bu kapsamda, oda ve borsalarca zamanaşımına uğramaması amacıyla tutara bakılmaksızın bütün alacaklar için yasal takip işlemi gerçekleştirilmekte, bu durum genellikle oda ve borsalarla üyeleri arasında hukuki ihtilaflar yaşanmasına sebep olmaktadır. Ayrıca, düşük tutarlı veya tahsil kabiliyeti olmayan alacaklar için yasal takip işlemi gerçekleştirilmesi, oda ve borsalar için zahmetli ve maliyetli bir iş haline gelmiştir.

TOBB ETÜ'NÜN STATÜSÜ

Ülkemizin sayılı üniversiteleri arasına giren TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesine, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından verilen destek 2025 yılında sona erecektir. Görüşmekte olduğumuz kanun teklifiyle bu desteğin on yıl daha uzatılması sağlanacaktır. Bu sayede, üniversite hastanesinin yatak kapasitesinin 200’e çıkarılması ve başvurusu yapılan TOBB ETÜ teknoparkının kurulmasına katkı sağlanacaktır.

LİSANSLI DEPO İŞLETMECİLİĞİ

Ülkemizde ilk lisanslı depo işletmesi 2011 yılında Ankara’nın Polatlı ilçesinde 40 bin ton kapasite ile faaliyete geçmiştir. Bugün ise, gelinen aşamada, hububat, baklagiller, yağlı tohumlar, pamuk, fındık, kuru kayısı, zeytin ve Antep Fıstığı ürünleri fiilen Lisanslı depolarda muhafaza edilmektedir. Bugüne kadar, 307 adet lisanslı depoculuk şirketi kuruluş izni almış bunların 169’u lisans alarak faaliyetlerine başlamıştır. Bu depoların, kapasitesi 8.9 milyon tona ulaşmış durumdadır. Yine, lisanslı depoculuk sistemine yönelik kira desteği, nakliye desteği, analiz ücreti desteği, faizsiz kredi desteği, yatırım kredisi desteği ve vergi muafiyetleri gibi çeşitli destek ve teşvikler bulunmaktadır. Ayrıca, lisanslı depoculuk sistemi tarım ürünlerinin elektronik ortamda kolay ve güvenli bir biçimde alınıp satılabilmesini sağlayarak, bu sayede güvenilir, etkin ve istikrarlı bir piyasa oluşumunu temin etmektedir."

(Haber Merkezi)

AdminAdmin