SİYASET
Giriş Tarihi : 14-06-2020 15:05   Güncelleme : 14-06-2020 15:05

Olağan Meclis Toplantısı yapıldı

Kemer Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu başkanlığında yapıldı. Tasarruf yapmadan bir yere gelinemeyeceğinin altını çizen Topaloğlu, “Geçen dönemde 14 aylık süre ile bizim dönemimizdeki 14 aylık sürede sadece belediye başkanının yaptığı temsil ağırlama giderlerinden yapılan tasarruf 6 milyon 53 bin liradır” dedi.

Olağan Meclis Toplantısı yapıldı

Şüheda PARTAL

Kemer Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu başkanlığında yapıldı. Şehit Ömer Halisdemir Meclis Toplantı Salonu’nda yapılan toplantı öncesi meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Topaloğlu, pandemi dolayısıyla mart ve nisan aylarında gönderilen genelge ile meclis toplantılarının yapılamadığını hatırlatarak, daha sonraki genelge ile koronavirüse karşı alınan tedbirlerle olağan meclis toplantısını yaptıklarını söyledi.

AĞIRLAMA GİDERLERİNDE 6 MİLYONLUK TASARRUF

Pandemi sürecinde Kemer Kaymakamlığı ve Kemer Belediyesi olarak üzerlerine düşen görevleri yaptıklarını belirten Topaloğlu, bu süreçte belediye olarak günlük yaklaşık 4 bin 200 maske ürettiklerini kaydetti. Tasarruf yapmadan bir yere gelinemeyeceğinin altını çizen Topaloğlu, “Geçen dönemde 14 aylık süre ile bizim dönemimizdeki 14 aylık sürede sadece belediye başkanının yaptığı temsil ağırlama giderlerinden yapılan tasarruf 6 milyon 53 bin liradır. Uzun zamandır Beldibi mahallesinin imar planı yoktu. 2500’lik, 1000’lik ve 5000’lik planları askıya çıktı. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve müdürleri ile sıkı bir görüşme sonucu planlar askıya çıktı. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. İnşallah itirazlar bittikten sonra 18 uygulamasına geçilir ve Beldibi hak ettiği hizmeti almaya başlar” dedi.

MUSTAFA ERTUĞRUL AKER PARKI AÇILDI

Topaloğlu, belediyenin Lise Caddesi’nde ve Kuzdere Mahallesi’ndeki kapalı pazar yeri ile ilgili yaptığı çalışmalar hakkında da meclisi bilgilendirerek, Mustafa Ertuğrul Aker Parkı’nın da halkın hizmetine açıldığını aktardı.

2019 yılı gelir ve giderlerini inceleyen Denetim Komisyonunun hazırlamış olduğu raporlarla ilgili Meclis bilgilendirildi. Belediyeye Sönmez Gayrimenkul Yatırımları ve Yönetimi A.Ş. tarafından yapılan şartsız araç bağışının Trafik Tescil ve Devir işlemlerini yürütmek üzere personel görevlendirilmesi konusunun görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Encümen üyelerinin seçiminin yapıldığı toplantıda, İhtisas Komisyonu üyelerinin seçimi de gerçekleştirildi. 2019 Mali yılı Kesin Hesabının görüşülmesi konusu oy birliği ile kabul edilirken, belediye norm kadrosunda yapılacak değişikliğin görüşülmesi de oy birliği ile kabul edildi.

FİYAT TARİFESİ DEĞİŞİYOR

Kemer Belediyesi bütçe içi işletmesi olan Kemer Belediyesi Sosyal ve İktisadi Tesisler İşletmesinde uygulanan fiyat tarifesinde değişiklik yapılması ve yeni satışa sunulan ürünler ile WC için de fiyat belirlenmesi konusu oy çokluğu ile kabul edildi. Mülkiyeti belediyeye ait Arslanbucak Mahallesi 245 Ada 1 parsel üzerinde bulunan Spor Kompleksinin kira süresi oy çokluğu ile belirlenerek kira süresi 10 yıl olarak kabul edildi. Kemer Arslanbucak Mahallesi 401 ada 1 parselin bitişiğinde bulunan “Park alanı”nın bir kısmının plan değişikliği yapılarak “Pazar Yeri” olarak değiştirilmesi ve imar planında yeşil alan dengesini korumak amacıyla mülkiyeti belediyeye ait “Konut Alanı”nda bulunan Arslanbucak Mahallesi 269 ada 02 parsel ile 269 ada 07 parselde “Park alanı” düzenlenmesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan değişikliği ile ilgili hazırlanan İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi oy birliği ile kabul dildi.

MİMARİ ESTETİK KOMİSYONU KURULACAK

Kemer Merkez Mahallesi Zeki Tuncer Botanik parkının içinde bir bölümün Tropik Kelebek Tema Parkı olarak Yap-İşlet- Devret modeli ile kiraya verilmesi konusu ile ilgili hazırlanan İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konusunun oy birliği ile kabul edildiği toplantıda, Mimari Estetik Komisyonu kurulması hakkındaki yönetmelikte yapılacak değişiklerin görüşülmesi konusu oy birliği ile kabul edildi.

DENİZ CADDESİ TEK YÖN OLUYOR

Kemer Merkez Mahallesinde yapılan bisiklet yolu uygulaması sonucu daralan yollarda araç geçişleri zorlaşmış olduğundan, Deniz Caddesinin krokide (Antalya istikameti gidiş yönünde) belirtilen istikamet yönünde tek yön olarak belirlenmesi konusunun görüşülmesi ve 2019 yılı Belediye Başkanlığı Yıllık Faaliyet Raporunun görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

Müdürlükler arası bütçe aktarması konusunun görüşülmesi oy birliği ile kabul edilirken, belediyenin davaya konu olmuş Vergi, Resim ve Harçlar dışında kalan ve tahsiline imkan bulunmayan alacaklarının 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin “k” fıkrası ve yine aynı Kanununun 18.maddesinin “h” fıkrası gereğince görüşülmesi oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildi.

KİRA ALINMAMASI DEĞERLENDİRİLECEK

Belediye sınırları içerisinde konut alanlarında ticaret yapılmaması ile ilgili alınan Meclis kararına istinaden vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için bazı sektörlere İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenebilmesi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi oy birliği ile İmar Komisyonuna sevk edildi. Belediyenin gelirleri arasında yer alan katı ve evsel atık ücretlerinin ikinci taksitinin alınmaması ve pandemi nedeniyle belediyenin kira aldığı iş yerlerinden kira alınmamasının değerlendirilmesi önergeleri oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildi.

TÜRK-ALMAN DOSTLUK HAFTASI

Kemer’in turizmi için Almanya pazarının destinasyona dönüştürülmesi ve Kemer’i Almanya’da daha güçlü konumlandırmak için her yıl Mayıs ayında Türk-Alman Dostluk Haftası düzenlenmesi önergesi oy birliği ile kabul edildi. Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri ve turizmin duayenlerinden Hüseyin Baraner, önerge ile mecliste bir konuşma yaparak, Kemer’de Almanya pazarının canlanması için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

Kemer’de kurulan giyim pazarına giriş için başvuran kişilerin sayısının yeniden görüşülmesi önergesi oy birliği ile kabul edildi. Meclis üyesi Hasan Ali Acar’ın Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği üyeliğine Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından da aynı birliği üye seçilmesinden dolayı yeniden üye seçimi yapılması oy birliği ile kabul edildi ve meclis üyesi Emrah Ayhan yapılan gizli oyla yeni üye olarak belirlendi.

Bir sonraki meclis toplantısı 1 Temmuz Çarşamba saat 14.00 olarak belirlendi.