GÜNDEM
Giriş Tarihi : 25-03-2021 16:39   Güncelleme : 25-03-2021 16:39

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de ruhsat vermedi!

Kemer’in Kiriş Mahallesi’nde bulunan 5 yıldızlı Alva Donna World Palace Otel, toplantı salonu olarak kullandığı binayı yapı kayıt belgesi alarak alışveriş merkezi (AVM) olarak açmak istemesine başta Kiriş Mahallesi esnafı olmak üzere Kemer’deki esnaflar tepki göstermişti. Kemer Belediyesi’nden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı da alamayan otel, ruhsat için Antalya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvurmuştu. Ruhsat başvurusunu değerlendiren ve uygun bulmayan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, “Yapı Kayıt Belgesi 31.12.2017 tarihinden önce yapılan aykırılıkları kapsadığı, söz konusu yapıda basit tamir ve tadilat işlemlerinin yapılabileceği, ilave bağımsız bölüm oluşturmanın esaslı tadilat kapsamında kaldığı açık olduğundan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı talebiniz İl Müdürlüğümüzce uygun bulunmamıştır” dedi. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, “Biz Kemer Belediyesi olarak otel yetkililerine binanın öyle bir kullanıma açılamayacağını ve kesinlikle ruhsat vermeyeceğimizi bildirmiştik. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz de doğru bir karar vererek otele ruhsat vermedi. Kemer’de yeni ticari alanlara ihtiyaç yok. Ben bu işe karşıyım yine karşısında olmaya devam edeceğim. Kemer genelinde yasal olmayan hiçbir yer açılamaz” diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de ruhsat vermedi!

Ahmet Duran YENİGÜN

Kemer’in Kiriş Mahallesi’nde bulunan 5 yıldızlı Alva Donna World Palace Otel, toplantı salonu olarak kullandığı bina için imar affından yararlanarak yapı kayıt belgesi aldı. Daha önce kumarhane olarak da kullanılan bina için yapı kayıt belgesini alan otel, binada tadilata başlarken, Kemer Belediyesi’nden ruhsat almak için başvuruda bulundu.

Kemer Belediyesi ise başvuru üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yazılı olarak konu hakkında görüş istemiş ve bakanlığın gönderdiği yazıda, “Bakanlığımızdan 03.07.2012 tarihli ve 13646 sayılı 5 Yıldızlı Otel Turizm İşletmesi belgeli olan tesisin yapı kayıt belgesi ile bağımsız bölüm oluşturulmasının Turizm tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik açısından sakıncası bulunmamaktadır. Diğer taraftan, imar kanunları ve plan uygulamaları görev, yetki ve sorumluluk alanınızda kaldığından yukarıda yapılan plan hükümlerine ilişkin açıklamalar dikkate alınarak, konunun tarafınızca değerlendirilmesi hususunda bilginizi ve gereğini rica ederim” denilmişti.

Bunun üzerine binayı alışveriş merkezi (AVM) olarak açmak isteyen otele Kemer Belediyesi ruhsat vermezken, otel yetkilileri Antalya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvurarak Kemer Belediyesi’nden ruhsat alamadığını bildirmişti. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kemer Belediyesi’ne ruhsatın neden verilmediğini sorarken, yapılan ruhsat başvurusunu değerlendirdi.

Duruma başta Kiriş esnafları olmak üzere ilçe esnafları tepki göstermişti.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ DE RUHSAT VERMEDİ!

Ruhsat başvurusunu uygun bulmayan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, otel yetkililerine gönderdiği gerekçeli yazıda, şunları söyledi:

“Kemer Belediyesi’nin ilgi (c) yazısında Alva Donna World Palace Hotel adıyla faaliyet gösteren turizm tesisi yetkilisi tarafından numarataj ve işyeri açma ruhsatı başvurusunda bulunulduğu, ''Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ilişkin Yönetmelik Hükümleri kapsamında Turizm Tesis Alanlarında yapılan tesis ve yapıların sonradan hiçbir şekilde başka bir amaç ile kullanılmayacağı'' maddesine istinaden Kültür ve Turizm Bakanlığına görüş sorulduğundan bahsedilmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığının cevap yazılarında söz konusu Bakanlıktan 5 yıldızlı otel turizm işletme belgesi olan tesisin yapı kayıt belgesi ile bağımsız bölüm oluşturmasının Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik açısından sakıncasının bulunmadığı, diğer taraftan imar kanunu ve plan uygulamaları görev ve sorumlulukları ilgili belediyesinde kaldığından konunun belediyesince değerlendirilmesi bildirilmiştir.”

Aynı ilgi(c) yazıda İlgili firmanın numarataj talebine istinaden Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısında ''2634 sayılı kanunun 7.maddesi uyarınca onaylanmış olan plan hükümleri ile 154 ada 1 parselinde bulunduğu taşınmazlarda tesisi tamamlayan nitelikte ticari yapı yapılabileceği hususunun bulunmaması,3194 sayılı İmar Kanunun Geçici 16.maddesine istinaden ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan taşınmazlar için alınacak olan yapı kayıt belgelerinin 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış olmasının ön koşul olması, numarataj talebine konu toplantı salonu kullanımlı ünitenin uydu görüntüleri ile belediye arşivinde bulunan evraklarından daha önce dışarıya açılmış olması ve ayrı bağımsız bölüm oluşturulması yönünde bir kullanımının bulunmaması, ayrı bir bağımsız bölüm oluşturulmasının yürürlükte bulunan mevzuat kapsamında esaslı tadilat olarak yapı ruhsatına bağlı yapılması gerektiğinden bu durumun geçici 16.Maddenin özüne aykırılık teşkil etmesi ve 31.12.2017 tarihinde mevcut hali ile kullanımının devam etmesi gerektiğinden numarataj talebiniz olumsuz olmakla birlikte İşyeri açma ve çalışma ruhsatı talebiniz için Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne başvurulması gerekmekte olduğu'' ilgili firmaya bildirildiğinden bahsedilmektedir.

İlgili firma ile kiracı firması arasında otelin giriş katında bulunan toplam 1000m2 lik alanın kiralanması amacı ile 10.02.2020 tarihinde sözleşme imzalandığı, Sözleşmenin a maddesinde''...7 iş günü içeresinde kiralayan tarafından yapılması planlanan dekorasyon projesinin firmaya teslim edilmesinin zorunlu olduğu'' Sözleşmenin d maddesinde'' Kiralayan teslimden evvel kiralanan alandaki mimari projeye göre iç mekan ara duvarlarını yıkarak molozlarının kiralanan alan dışarısına çıkaracak ön cephede mağazaya dışarıdan giriş kapısını, projeye uygun peyzaj düzenlemesini yapacak, iç mekan zemin seramiklerini projeye uygun temin edecek ve seramiklerin uygulamasını yaptıracak, tavan alçıpan aydınlatma havalandırma iklimlendirmeyi yapacak dış mekan aydınlatmalarını yapacak, teslimi bu şekilde gerçekleştirecektir.'' hükmü belirlendiği, dolayısı ile 10.02.2020 olan sözleşme tarihinde herhangi bir ticari faaliyeti ve dışa açık olarak kullanımı bulunmayan toplantı salonunun dışa açılması için gerekli tadilatın yapılmasını içerdiği ifade edilmektedir.

İl Müdürlüğümüzce Bakanlığımız imar barışı sorgulama sayfasında söz konusu ada parsele göre yapılan inceleme: 22.12.2018 tarih 1UH9BJ3T ilk belge numaralı belgenin açıklama kısmında'' 154 ada 1 parsel üzerinde bulunan yapıma yapı kayıt belgesi çıkartmak istiyorum'' açıklamalı olarak 59 m2 ticari alan 59 m2 arsa yüzölçümü ve toplam bağımız bölüm sayısının 1 olarak alındığı, 1UH9BJ3T nolu belgenin 11.06.2020 tarihinde güncellendiği aykırılığın açıklamalar kısımında ''154 ada 1 parsel üzerinde bulunan 59 m2 tek katlı yapımızı yapı kayıt belgesi ile kayıt altına almak ve ruhsatlı projesinde çok amaçlı salon olarak görünen ana yola cephe 1000 m2 kapalı alanın otel alanının içi ve dışından gelen müşterilere hizmet veren ticari satış alanı olarak kullanılmış yerin fonksiyon değişikliğini yapmak istiyoruz'' şeklinde toplam 1059 m2 ve toplam bağımsız bölüm sayısının 1 olarak girildiği tespit edilmiştir. Ayrıca 07/2020 tarihli Google Earth Sokak Görüntülerinde herhangi bir ticari dükkan olmadığı otel girişi olarak kullanıldığı açıkça görülmektedir.

Bakanlığımız ilgi(ç) yazısında özetle Yapı Kayıt Belgesinin özel kanunlar kapsamında kalan alanlarda bulunan yapılar hakkında sadece yapının kullanım amacına yönelik olarak verilebileceği, Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esasların 4.maddesinde açıkça belirtildiği gibi Yapı Kayıt Belgesi 31.12.2017 tarihinden önce yapılan aykırılıkları kapsadığı, söz konusu yapıda basit tamir ve tadilat işlemlerinin yapılabileceği, ilave bağımsız bölüm oluşturmanın esaslı tadilat kapsamında kaldığı açık olduğundan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı talebiniz İl Müdürlüğümüzce uygun bulunmamıştır. Bilgilerinize rica ederim.”

TOPALOĞLU: DOĞRU BİR KARAR

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün kararını değerlendiren Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, kararın doğru bir karar olduğunu belirterek, Kemer’de yeni ticari alanlara kesinlikle izin vermeyeceklerini söyledi. Topaloğlu, göreve geldikleri günden itibaren kaçak yapılar mücadele ettiklerini ifade ederek, “Biz Kemer Belediyesi olarak otel yetkililerine binanın öyle bir kullanıma açılamayacağını ve kesinlikle ruhsat vermeyeceğimizi daha önce bildirmiştik. Bakanlıktan bize olur yazısı getirmelerine rağmen biz ruhsat vermedik. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz de doğru bir karar vererek otele ruhsat vermedi. Kemer’de yeni ticari alanlara ihtiyaç yok. Ben bu işe karşıyım yine karşısında olmaya devam edeceğim. Kemer genelinde yasal olmayan hiçbir yer açılamaz” diye konuştu.