GÜNDEM
Giriş Tarihi : 12-04-2021 17:10   Güncelleme : 12-04-2021 17:10

Bu kadarına da pes!

Kemer Belediyesi’nin ilçeye yeni bir soluk katacak olan Kındılçeşme Sahil Projesinde şok gelişmeler yaşandı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’ndan alınan ön izin kapsamında ocak ayında çalışmalara başlanan proje hızla devam ederken, Hazine adına kayıtlı yaklaşık 45 bin metrekarelik alanın boşaltılması için yine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kemer Kaymakamlığı’na yazı yollayarak belediyenin alanı tahliye etmesini istedi. Tahliye kararı sonrası ise Kemer Belediyesi Antalya 2. İdare Mahkemesi’ne başvurarak yürütmenin durdurulmasını istedi. Mahkeme ilk önce kullanım izni veren daha sonra ise tahliye isteyen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nü haksız bularak yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Kemer Belediyesi ise karar sonrası halkın yararına olan Kındılçeşme Sahil Projesinde çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Bu kadarına da pes!

Şüheda PARTAL

Kemer Belediyesi’nin ocak ayında startını verdiği ve ilçeye apayrı bir değer katacak olan Kındılçeşme Sahil Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar, son hızıyla sürerken Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü şok bir karara imza attı. Mülkiyeti hazineye ait taşınmazların da içerisinde bulunduğu ve içerisinde, yeşil alanlar, yürüyüş yolları, bisiklet yolu, koşu yolu, sosyal donatılar, otopark, spor alanlarının da yer alacağı proje ile ilgili geçtiğimiz ay açıklama yapan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, “Söz konusu alanda 6.12.2016 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca onaylanmış olan imar planında kıyı kenar çizgisinden itibaren ilk 50 metrede park alanında kalan hazine adına kayıtlı yaklaşık 45000 metrekare alanda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı-Doğu Antalya Emlak Müdürlüğünden alınan ön izin kapsamında halkın hizmetine sunmak için çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Şu anda herhangi bir sorun yok. Yapılan düzenleme 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Yönetmeliği kapsamında onaylanan ilk 50 metredeki park alanı 5393 sayılı Belediye kanununun bize vermiş olduğu yetkiye dayanarak çalışmalarımız devam etmektedir” demişti.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’ndan alınan ön izin kapsamında ocak ayında çalışmalara başlanan proje hızla devam ederken, Hazine adına kayıtlı yaklaşık 45 bin metrekarelik alanın boşaltılması için yine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kemer Kaymakamlığı’na yazı yollayarak belediyenin alanı tahliye etmesini istedi. Tahliye kararı sonrası ise şok yaşayan Kemer Belediyesi, Antalya 2. İdare Mahkemesi’ne başvurarak yürütmenin durdurulmasını istedi. Mahkeme ilk önce kullanım izni veren daha sonra ise tahliye isteyen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nü haksız bularak yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Mahkememin verdiği kararda ise şunlar denildi:

“2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 05.07.2012 tarih ve 6532 sayılı Kanun'un 57. maddesiyle değişik 4001 sayılı Kanunla değişik 27. maddesinin 2. bendinde; "Danıştay veya İdari Mahkemelerin idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler. Uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerin yürütülmesi, savunma alındıktan yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabilir." hükmüne yer verilmiştir. Yürütmeyi durdurma isteminin karara bağlanabilmesi için; Davalı İdareden; Dava konusu işlemin gerekçeleri sorularak, işlem tesisine dayanak teşkil eden tüm bilgi ve belgelerin içerisinde yer aldığı işlem dosyasının (dava konusu işlem dahil) gönderilmesinin istenilmesine, Antalya Valiliği İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden; -Davacı Belediyece dava konusu alanların kullanımına ilişkin 22/09/2020 tarih, 69122 sayılı yazınız ile taahhüt karşılığı (davacı Belediyece tarafınıza verilen 30/09/2020 tarih, 6273 sayılı taahhüt yazısı) kullanım izni verildiği belirtildiğinden uyuşmazlık konusu alanların kullanımının davacı Belediyeye verilip verilmediğinin sorulmasına, söz konusu yazınız ile Belediyece verilen taahhüt yazısının birer örneğinin istenilmesine, Dava konusu uyuşmazlığın taşınmazın tahliyesine ilişkin olması nedeniyle ara kararına cevap alınıncaya kadar yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.”

Kemer Belediyesi ise karar sonrası halkın yararına olan Kındılçeşme Sahil Projesinde çalışmaların devam ettiğini bildirdi.