SİYASET
Giriş Tarihi : 08-09-2022 02:01

Başkan Topaloğlu: Şık olmadı

Kemer Belediyesi Eylül ayı Meclis Toplantısı’nda Göynük Mahallesi Karakise Mevkiinde Azime Gökhan ile Sahil Evleri Yapı Kooperatifine ait otel alanı ile sahil kısmında bulunan Günübirlik alan arasında kalan 15 ve 7 metrelik yolların kaldırılması için Azime Gökhan’ın vekili olarak Meclis Üyesi Emrah Ayhan’ın verdiği dilekçe damga vurdu. 2019 yılında verilen dilekçe Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme Değerlendirme kurulunca kabul edilerek imar planına işlenirken, Kemer Belediyesi ise mevcut yolun sahil erişiminde önemli olduğu, yolun kaldırılması halinde ise sahile erişimin ve kullanımının engelleneceğinden dolayı plan değişikliğini kabul etmezken, askıdaki imar planına yolun tekrar işlenmesi yönünde itiraz etti. Öte yandan Meclis Üyesi Emrah Ayhan’ın yine 2019 yılı Temmuz ayı Meclis Toplantısında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın plan teklifinde alanın Günübirlik Alan olarak kalması yönünde diğer meclis üyeleri ile birlikte oy verdiği öğrenildi. Meclis Toplantısında alanın günübirlik alan olarak kalması yönünde meclis üyeleri ile birlikte karar aldıklarını hatırlatan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, “Halkın faydalanacağı bir yolda bir belediye meclis üyesinin vekaleten de olsa ‘bu yollar kapatılsın’ diye dilekçe vermesi hiç şık olmamıştır. Keşke siz vermeseydiniz. Çünkü biz burada Kemer halkını sizlerle birlikte savunmaya geldik” dedi.

Başkan Topaloğlu: Şık olmadı

Şüheda PARTAL

Kemer’in Göynük Mahallesi Karakise Mevki olarak bilinen ve sahil kısmında yer alan, 2005 yılındaki imar planlarında "Eğlence Merkezi" olarak onaylanmıştı. İmar planlarının iptali üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kemer Belediyesi’nden 25.06.2019 tarihinde Karakise Mevkiinde bulunan hazine mülkiyetindeki 1761 parsel ve yakın çevresindeki taşınmazların "Otel-Tatil Köyü Alanı" ve önündeki Günübirlik Tesis Alanının konaklama tesislerinin devamı niteliğinde olan "Günübirlik Tesis Alanı (G1)" olacak şekilde planda ve plan notlarında gerekli teknik düzenlemelerin yapılması konusunda talepte bulundu.

BAKANLIĞIN TALEBİNE RET

Talep üzerine Kemer Belediyesi 2019 yılı Temmuz ayı Meclis Toplantısında tüm sahil bandında halka açık Günübirlik alanının bulunmaması, turizm tesis alanlarının yeterli sayıda olması nedeniyle aralarında Emrah Ayhan’ın da bulunduğu meclis üyeleri oy birliği ile talebi ret ederken, söz konusu 1761 parsel ile ön taraftaki Günübirlik alanın daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığına gönderilen "Eğlence Merkezi ve Günübirlik Alan" kullanımının aynen korunmasına karar verdi.

YOLUN KALDIRILMASI İÇİN 3 DEFA DİLEKÇE VERDİ

Devam eden süreçte Bakanlık, 1761 parselde bulunan alanları 30.07.2019 tarihinde Otel-Tatil Köyü Alanı, ön tarafı günübirlik alan (G1) olarak imar planına işledi. Plana ise alınan meclis kararı gereğince Kemer Belediyesi imza atmazken, bakanlık tarafından pafta onaması yapıldı.

Bakanlıkça onaylanan imar planda Azime Gökhan ile hissedarlara ait otel alanı ile sahil kısmında bulunan Günübirlik alan arasında kalan 15 ve 7 metrelik yollar ise aynı şekilde yer aldı.

Planda bulunan 15 ve 7 metrelik yolun kaldırılması için Azime Gökhan ve vekili Emrah Ayhan tarafından geçen sürede 3 adet dilekçe verildi. 13.05.2020 tarihinde 1761 parselde hissesi bulanan Yalın ailesinin plan iptali için açmış olduğu dava üzerine parsel kamp alanı olarak onaylandı ancak bakanlığın kamp alanı onamasına açılan dava ile 1761 parsel 25.03.2021 tarihinde tekrar Otel-Tatil Köyü Alanı olarak onaylandı ve 15 ve 7 metrelik yola ait bir değişiklik içermedi.

BAKANLIK KALDIRDI, BELEDİYE İTİRAZ ETTİ

30.07.2019 tarihinde onaylanan planda eski 1795 parselin önünde bulunan 15 ve 7 metrelik yolun kaldırılması için Azime Gökhan ve vekili Emrah Ayhan’ın vermiş oldukları dilekçe Bakanlık Plan İnceleme Değerlendirme kurulunca kabul edilirken, Kemer Belediyesi, mevcut yolun kıyı erişiminde önemli olduğu, yolun kaldırılması halinde kıyıya erişimin ve kıyı kullanımının engelleneceği öngörüldüğünden plan değişikliği talebini kabul etmedi. Bunun üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığınca 07.07.2022 tarihinde resen onama yapılırken, askıdaki imar planına Kemer Belediyesi, yolun yeniden imar planına işlenmesi yönünde itiraz etti.

BAŞKAN TOPALOĞLU’NDAN TEPKİ

Kemer Belediyesi Eylül ayı Meclis Toplantısı’nda ise Emrah Ayhan’ın vekaleten verdiği dilekçe gündeme geldi. Vekil olarak Meclis Üyesi Emrah Ayhan’ın verdiği dilekçeye tepki gösteren Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, alanın günübirlik alan olarak kalması yönünde meclis üyeleri ile birlikte karar aldıklarını hatırlatarak, “Emrah bey yollar kaldırılsın diye dilekçe vermişsiniz. Keşke vermeseydiniz. Bakın halkın faydalanacağı bir yolda bir belediye meclis üyesinin vekaleten de olsa ‘bu yollar kapatılsın’ diye dilekçe vermesi hiç şık olmamıştır. Keşke siz vermeseydiniz. Tercih sizindir. 2019 yılında burada burası günübirlik kalsın, zaten Göynük’te yeteri kadar turistik tesis var diye karar alıyoruz ama bir meclis üyesi olarak sizin dilekçe vermeniz şık olmadı. Ben bir belediye başkanı olarak onu söylüyorum. Çünkü biz burada Kemer halkını sizlerle birlikte savunmaya geldik” dedi.

AdminAdmin