bursa escort Kındılçeşme işgal altında
Advert

Kındılçeşme işgal altında

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca 29 yıllığına özel sektöre kiralanan Kındılçeşme’nin 31 Aralık 2016 yılında dolan işletme süresine rağmen halka açılması sağlanamadı! Kamu kurumlarının neyi beklediği, neden Kemer’in can damarı Kındılçeşme’nin halka açılmadığı çok sayıda soru işaretini beraberinde getiriyor

Kındılçeşme işgal altında
Kındılçeşme işgal altında
Bu içerik 1473 kez okundu.
Advert

Ahmet Duran YENİGÜN

2017 yılını geride bırakırken Kemer’in halka kapatılan Kındılçeşme günübirlik kamp alanının neden hala halka açılmadığını sorgulamaya devam ediyoruz. Kamuoyu adına ilk günden bugüne konunun ısrarla takipçisi olan Kemer Gözcü Gazetesi, davaların kazanılmasının ardından sayısız habere imza atmış, “Ha bugün ha yarın” derken bu alanının halka açılması bir türlü sağlanamamıştı!

Kemer Gözcü Gazetesi ısrarla sormaya devam ediyor. “Bu alanının halka açılmasını tüm yasal dayanaklara karşı kimler nasıl engelliyor?”

Kemer’de bulunan ve Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Kındılçeşme Kamp Alanı ve Günübirlik Kullanım Alanı, giriş ücreti tahsili, büfe, fırın, plaj faaliyetleri ve saha temizliği işletmeciliği karşılığında 24 Şubat 2004 yılında ihale edilmiş, ihaleyi kazanan firma ile 24 Mart 2004 yılında sözleşme imzalanarak kiraya verildi. Planda yapılan değişikliğin ardından, ‘Çadırlı Kamp Alanı’ olan Kındılçeşme’nin statüsü, ‘Kamp Alanı’ olarak değiştirildi. Daha sonra lüks bungolovlar ve benzeri tesisler inşa edilen alan, yüksek duvarlarla çevrilerek halkın kullanımına kapatılmıştı.

ISRARLA HALKA AÇMIYORLAR

Kındılçeşme’deki uygulamaya tepki gösteren ve pek çok kez protesto eylemi yapan sivil toplum örgütleri ve çevreciler davalar açmış, açılan davaların ardından Danıştay imar planlarını, yerel mahkeme firmanın inşaat ruhsatlarını iptal etti. İşletme süresi 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren firmanın, Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü tarafından kaçak inşaat faaliyetlerine devam ettiği gerekçesi ile Ana İşletmecilik Sözleşmesi ve Ek İşletmecilik Sözleşmesi feshedildi. Alanda işgalci konumunda bulunan firma alanı terk etmediği gibi ilgili kurumlar da firmanın alanı boşaltılması ve alanın halka açılması için hiçbir işlem yapmıyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve alanın bağlı bulunduğu Milli Parklar Müdürlüğü’nün hangi gerekçe ile yasalara rağmen bu alanı halka yeniden açmadığı büyük bir soru işareti olarak kalmaya devam ediyor.

Sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar ise Kındılçeşme günübirlik kamp alanının gün geçirilmeden boşaltılmasını, içindeki kaçak villaların yıkılmasını, alanın doğal yapısının ve peyzajının restore edilerek yeniden halkın kullanımına kazandırılmasını istiyor.

 

KINDILÇEŞME’DE NELER YAŞANDI?

Kemer’de bulunan ve Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Kındılçeşme Kamp Alanı ve Günübirlik Kullanım Alanı, giriş ücreti tahsili, büfe, fırın, plaj faaliyetleri ve saha temizliği işletmeciliği 24 Şubat 2004 yılında ihale edilmiş, ihaleyi kazanan firma ile 24 Mart 2004 yılında sözleşme imzalanarak 29 yıllığına kiraya verilmişti. Kındılçeşme Kamp Alanı ve Günübirlik Kullanım Alanı da kapsayan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 05 Mayıs 2006 yılında onaylanmış ve Beydağları Sahil Milli Parkı’nın Genel Müdürlüğünce onaylanan 05 Ocak 2009 tarihli Uzun Devreli Gelişme Planı’nın (UDGP) Birinci Revizyonu ile “Kındılçeşme Çadırlı Kamp Alanı, Kındılçeşme Kamp Alanı ve Günübirlik Kullanım Alanı” olarak değiştirilmişti.

Buna bağlı olarak, işletmeci tarafından hazırlanan Kındılçeşme Kamp Alanı ve Günübirlik Kullanım Alanının Vaziyet Planı 13 Mart 2009 tarihinde Milli Parklar Genel Müdürlüğünce onaylanmış, Çevre ve Orman Bakanlığınca 05 Şubat 2009 tarihinde onaylanan Beydağları Sahil Milli Parkı UDGP revizyonu ve buna bağlı olarak Kültür ve Turizm Bakanlığınca onanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı da kabul edilerek, söz konusu plan hükümleri uyarınca Kındılçeşme Çadırlı Kamp Alanındaki 1370 parsele ilişkin 15 Ekim 2009 tarih ve 2009-57, 58, 59, 60, 61, 62 ve 63 sayılı yapı ruhsatlarının ve buna ilişkin 05 Ekim 2009 yılında vaziyet planı düzenlenmişti.

‘YÜRÜTMENİN DURDURULMASI’ YÖNÜNDE KARAR VERİLDİ

Kemer Belediye Başkanlığı’ndan alınan 15 Ekim 2009 tarih ve 2009/63 nolu Yapı Ruhsatı kapsamında ilgili firma inşaat çalışmalarına başlanmış, ancak inşaat çalışmaları devam ederken Kemer Belediye Başkanlığı, Antalya Barosu Başkanlığı, TMMOB Mimarlar Odası Antalya Şubesi ile Aynur Korkmaz, Hüseyin Ekici, Mehmet Aksan, Kemal Yılmaz, Hayrettin Şahin, Nevzat Dilek, Mustafa Kendüzler, Ahmet Cantürk ve Akın Eralp tarafından Kındılçeşme'nin kiralanmasına olanak sağlayan Beydağları Sahil Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı revizyonu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca onanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile Vaziyet Planının iptali ve yürütmenin durdurulması istemi ile bakanlıklar aleyhine Danıştay Altıncı Dairesi’ne dava açılmış, Danıştay Altıncı Dairesi tarafından "Yürütmenin Durdurulması" yönünde karar vermişti.

DANIŞTAY 6. DAİRESİ TARAFINDAN ALINAN KARAR;

Karar metninde, Beydağları Sahil Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı'nda, önceki plandan farklı olarak Kındılçeşme Kamp Alanı için 0.08 emsal değeri verilmiş olmasının şehircilik ve planlama ilkelerine, Milli Parklar Kanunu'nun doğanın korunmasını öngören 14. maddesine ve kamu yararına uygun bulunmadığı söylemişti. Oy çokluğuyla alınan kararda, "Bilirkişi raporunda yer alan görüşler doğrultusunda dava konusu planlar, 2872 sayılı Milli Parklar Kanunu'na, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, kamu yararına aykırı uygulamalar ve kullanımlar getirmesi nedeniyle hukuka uygun bulunmamıştır" denilerek iptal edilmişti.

'DOĞAL YAŞAM ORTADAN KALKTI'

Plan ve onu izleyen kiralama sürecinde çevrecilerin yoğun eylemlerine sahne olan Kındılçeşme'de Prof. Dr. Ali Türel, Prof. Dr. Duran Taraklı ve Yrd. Doç. Dr. Ela Babalık Sutcliffe'den oluşan bilirkişi heyeti yaptığı incelemede, bölgede doğal yaşamın ortadan kalktığını ifade etti. Bilirkişi raporunda doğal yaşamı bitiren inşaat çalışmalarının dökümü yer aldı. Heyetin belirlemelerine göre alanda birçoğu tamamlanma aşamasına gelmiş 57 bungalov bulunuyordu. Bu bungalovların ve diğer inşaatların dökümü ise raporda şöyle sıralandı: "26 tanesi 76 metrekare, 1 tanesi 29 metrekare, 109 metrekare büyüklüğünde 27 ve 196 metrekare büyüklüğünde 3 bungalov, taban alanı 210 metrekare olan ve bodrumu bulunan kamping girişi, 200'er metrekare taban alana oturacak 2 kafeterya, 158'er metrekare büyüklüğünde 2 tuvalet ve soyunma kabinleri ve büyükleri 16'şar metrekare ile sınırlı büfe, giriş ve güvenlik kapısı."

'DOĞAL DOKU KALMAMIŞ'

Genişliği 81 bin 189 metrekare olan Kındılçeşme'de 6 bin 494 metrekare kapalı alanı olan bina yapımının planlandığını hesaplayan bilirkişi heyeti, mahkemeye sundukları raporda "Bir tatil köyü inşa etme yaklaşımıyla yapılan bu inşaatlar alanın doğal dokusunu ortadan kaldırmıştır" dedi. Kurul, inşaatları 'bu sahanın özelliklerinin kaybolmasına veya değiştirilmesine sebep olan veya olabilecek müdahale' olarak değerlendirdi. Davalı tarafların itirazlarının Danıştay'ca itibar edilmediği bilirkişi raporunda, Çevre ve Orman Bakanlığı'nca 29 yıllığına özel bir şirkete kiralanan Kındılçeşme'de doğal yaşamın inşaat nedeniyle neredeyse tümüyle ortadan kalktığı ve doğal sürecin yok edildiği belirtildi.

7 BUNGALOV YERİNE 57 TANE YAPILDI

Bilirkişi raporunda ayrıca, alanda çadırlı kamp yeri olarak 38 çadır yeri gösterildiğini ve Turizm Tesis Yönetmeliği'nin ilgili maddesi uyarınca bu sayının ancak yüzde 20'si kadar, 7-8 bungalov yapılabilecek olmasına karşın, inşa edilen bungalov sayısının 57 olduğunun altı çizildi. Firma tarafından Kındılçeşme'nin plan notlarında hektarda 30 çadıra göre kapasitenin belirlenebileceği, buna göre alanda 243 çadır yer alabileceği ve yüzde 20 hesabıyla 48 bungalov yapılabileceğinin savunulduğunun belirtildiği bilirkişi raporunda "Böyle olsa dahi inşa edilen 57 bungalov bu sayıdan 9 fazladır. Zaten böyle bir hesabın da kabul edilmesi olanaklı değildir" ifadelerine yer verildi.

TEMYİZ TALEBİNE ‘RED’

20 Mayıs 2013 tarihinde Danıştay 6. Dairesi tarafından dava konusu işlemin iptal kararına Milli Parklar Genel Müdürlüğünce karar temyiz edilmiş ancak temyiz talebi reddedilmişti. Ardından Mili Parklar, ilgili firmaya Danıştay 6. Dairesi’nin 2009/5136 sayılı kararı ile yeniden bir karar verilinceye kadar Kındılçeşme Kamp Alanındaki inşaat faaliyetlerinin durdurulması yönünde tebligat yapmıştı.

YAPI RUHSATLARI DA İPTAL EDİLDİ

Kındılçeşme için ayrıca Antalya Barosu ve bir kısım vatandaş tarafından Antalya 3. İdare Mahkemesi’nde 1370 parsel için 15 Ekim 2009 tarih ve 2009/57, 58, 59, 60, 61, 62 ve 63 sayılı yapı ruhsatlarının iptali için dava açılmış, açılan davada; Antalya 3. İdare Mahkemesinin 2010/1318 esas, 2012/159 karar ve 08 Şubat 2012 tarihli kararı ile yapı ruhsatlarının iptaline karar verildi.

YIKIMA MİLLİ PARKLAR ENGELİ

Danıştay 6'ncı Dairesi’nin iptal kararının Kemer Belediyesi'ne ulaşmasının ardından belediye encümeni, 25 Kasım 2013 tarihinde, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 6'ıncı Bölge Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıda, Kındılçeşme kamp alanındaki yapıların 30 gün içerisinde Bölge Müdürlüğünce kaldırılmasını istemişti.

Milli Parklar Bölge Müdürlüğü 'ivedi' notu ile 18 Aralık 2013'te belediyeye gönderdiği yazıda şu görüşlere yer verdi, "Söz konusu alandaki yıkımı istenilen yapı ve tesislerin Genel Müdürlüğümüzce onaylı Beydağları Sahil Milli Parkı Uzun Devreli Revize Gelişme Planı ve Uygulama Projeleri kapsamında, idare adına sözleşme hükümleri kapsamında işletmecisi tarafından yapıldığı ve sözleşme süresinin bitiminde söz konusu yapı ve tesislerin kamu malı olarak idaremizde kalacak olması. Söz konusu alandaki yapı ve tesislere yönelik belediyelerce verilen yapı ruhsatların iptali ve söz konusu alandaki yapı ve tesislerin yıkımı yönündeki kararın uygulanması durumunda, taraflar arasında ileriki süreçte maddi ve manevi hukuki yeni süreçlerin doğmasına yol açmasının kaçınılmaz olacağı” ifadesi kullanılarak, revize çalışmalarının sonuçlarının beklenilmesi gerektiği kaydedildi.

4 KAÇAK YER YIKILDI

Kemer Belediyesi Danıştay kararına uyarak bölgede yıkım yaptı. Kemer Belediyesi zabıta ekipleri ve Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte gittiği Kındılçeşme’de mini kepçe ve balyozlarla yarı betonarme olan 4 bungalovu yıktı.

İNŞAATA KAÇAK ŞEKİLDE DEVAM ETTİ

Davanın sahipleri kiralamanın iptal edilip bölgenin yeniden halka açılmasını beklerken Orman ve Su İşleri Bakanlığı 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü 25 Ocak 2012 tarihli 603 sayılı, 14 Haziran 2012 tarihli 603 sayılı, 27 Eylül 2012 tarihli 985 sayılı, 15 Aralık 2014 tarih ve 258932 sayılı yazıları ile ilgili firmanın Kındılçeşme’de inşaata kaçak şekilde devam ettiği tespit etmiş ve Kemer Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştu. Suç duyurusu, davanın avukatlarından Tuncay Koç'un, Kemer Kaymakamlığı'na mahkeme kararının neden uygulanmadığını sorduğu dilekçesinin ardından ortaya çıktı. Koç'un dilekçesine cevap veren Orman ve Su İşleri Bakanlığı 6'ncı Bölge Müdürlüğü, söz konusu firmaya herhangi bir inşaat faaliyetinde bulunmaması için tebligat yapıldığını, fakat işletmecinin 'yapılan tüm uyarılara rağmen izinsiz olarak inşaat faaliyetine devam etmesi nedeniyle muhtelif tarihlerde Kemer Cumhuriyet Savcılığı'na konuyla ilgili bilgi verildiğini' bildirdi. Yazının ekinde yer alan 13 Ocak 2015 tarihli Kemer Cumhuriyet Savcılığı'na yapılan suç duyurusunda, 12 Ocak 2015 günü Kındılçeşme'de yapılan incelemede 2 adet bungalov içinde ahşap dolap ve televizyon ünitesinin monte edildiği, denizle kamp alanı arasındaki istinat duvarının yükseltildiği, projede kafeterya olarak gösterilen binanın sundurma bölümünde bir adet planya makinesi ve bir adet gönye kesme makinesiyle çalışma yapıldığı, kafeteryanın demir çatı işlerinin yapıldığı ve kullanılmak üzere demir profillerin bulunduğu tutanak altına alındı.

DAVA SÜRÜYOR

Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü ayrıca, firmanın yürütmeyi durdurma kararına rağmen inşaat faaliyetlerine devam etmesi üzerine ve alanda aykırılıkların bulunması nedeniyle 04 Haziran 2010 ve 21 Haziran 2012 tarihlerinde suç zaptı düzenleyerek Kemer Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ve Kemer Sulh Ceza Mahkemesi’ne dava açmıştı.

SÖZLEŞME 3 YIL UZATILDI

İhaleyi alan firmanın 2013 yılında 9 yıl 9 ay 7 gün geçmesinin ardından Kındılçeşme’yi 29 yıllığına sözleşme uzatma istemesi ile birlikte, devam eden mahkeme süreci göz önüne alınarak 3 yıllık geçici uzatma yapılmış ve bu 3 yılın mahkemelerden dolayı izleme süreci olarak görülmekte olduğu bildirilmişti. Ancak firmanın 29 yıllığına uzatma talebine uygun olabilmesi için gerekli olan şartlardan en önemli iki tanesi alanın 5 katı kadar ağaçlandırma yapmış olması ve kira bedelini de yüzde 30 oranında artırması gerekmekteydi.

Söz konusu ek sözleşmenin E-5. maddesinde; "İşletme süresinin bitiş tarihi 31.12.2016 olup, 01.01.2014 tarihinden itibaren 3 yıllık süreç içerisinde sözleşmeye konu işletmecilik faaliyetleri ile ilgili yargı kararları ve İdare’nin yargı kararları doğrultusunda alacağı her türlü karara uymayı, idare tarafından onaylı plan ve projelere uygun olarak yapılmış yapı ve tesislerin inşaat maliyet bedelleri dışında idareden herhangi bir maddi tazminat talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde ilk etapta verilen 3 yıllık sürenin bitişi beklenmeksizin Ek Sözleşme ile birlikte Ana Sözleşme feshedilecektir." denildi.

EK SÖZLEŞMEDEN SONRA DA İNŞAATA DEVAM ETTİ

Ancak ilgili firma, Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü’nün yazılı uyarılarına rağmen, ek sözleşme imzalandıktan sonra da alanda inşaat faaliyetlerine devam ettiği, gerçekleştirilen rutin kontrollerde tespit edildi. Bunun üzerine Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü, 13 Ocak 2015 ve 27 Mart 2015 tarihlerinde Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı’na inşaat çalışmalarının devam ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

SÖZLEŞMELER FESHEDİLDİ, SONRA GERİ ÇEKİLDİ

Edindiğimiz bilgiye göre Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü 24 Mart 2004 tarihinde imzalanan Ana İşletmecilik Sözleşmesini ve 09 Ocak 2015 tarihinde imzalanan Ek İşletmecilik Sözleşmesini feshetti. Ancak Milli Parklar Genel Müdürlüğü 27 Haziran 2015 tarihinde Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü’ne yazı göndererek ilgili firmaya fesihten önce aykırılıkların giderilmesi için süre verilmediği gerekçesiyle sözleşmenin feshine ilişkin işlerin geri çekilmesi talimatı verdi.

EK SÜRE VERİLMEDİ, İŞLETME SÜRESİ DE BİTTİ

Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü sözleşmenin feshine ilişkin yapılan işlemleri geri çekerken, ilgili aykırılıklar için ise Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuş olması ve ayrıca yürütmenin durdurma kararı olması sebebiyle ilgili firmaya aykırılıkları giderilmesi yönünde süre vermedi. Firmanın işletme süresi de 31 Aralık 2016 tarihinde doldu.

Advert
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
istanbul evden eve nakliyat
maltepe escort alanya escort kartal escort bahelievler escort manavgat escort antalya escort - istanbul escort - bursa escort